Lamelové clony

Levné plastové přehrazení s širokým využitím ve všech typech provozů. Pásy z měkčeného PVC jsou uchyceny k nosné liště. Po rozhrnutí clony se plastové lamely ihned vrací do původní polohy a zamezuji vyvětrávání prostoru. Montáž lamelové clony je jednoduchá a provádí se pomocí běžného nářadí.

Výhody

  • clony umožňují rychlý a pohodlný průchod osob či průjezd techniky
  • námi dodávané lamelové clony omezují úniky tepla v chladných dnech. Spoří taktéž velké množství energie v chladicích a mrazírenských boxech
  • lamelové clony mohou sloužit jako vnitřní hygienické přepažení
  • chrání před nadměrným hlukem. Stejně dobře slouží také proti prašnosti. Zlepšují pracovní pohodu
  • průhledné plastové přehrazení mají všech pět „p“ - jsou snadno průchozí, trvale pružné, průjezdné technikou, průsvitné a šetří Vaše peníze!

Pevné clony

Pevné clony se vyrábějí s umístěním dovnitř otvoru (vratového, dveřního či jiného) a s kotvením nad otvor (na stěnu nad překlad). Montáž je jednoduchá - nosná lišta se ukotví jednou z popsaných variant a na ni se navěsí předpřipravené plastové lamely.

Clony s předsazením

V případě složitější situace ve vratovém otvoru (např. výsuvné vrata či vrata rolované na buben) dodáme pomocnou konstrukci půdorysného „U“ tvaru. Ta je ke stěně ukotvená v případě menších otvorů pomocí konzol, u větších otvorů pomocí bočních stojen. Konstrukce je osazená plastovými lamelami po celém svém obvodu.

Shrnovací clony

Clona se využívá v otvorech s průchody osob. V případě požadavku navážení většího množství velkých předmětů se jednoduše strhne na bok. Odsunout lze v období, kdy není nutno výrobek z technologických či klimatických důvodů používat.Vhodnost tohoto systému je praxí ověřená do cca 3,5 m výšky otvoru.

Posuvné clony

Posuvné clony jsou umístěné v kolejnicích a pojíždění lze zajistit v celé šíři nebo ve vymezených úsecích. Kotvení kolejnic pro posuv clon se provádí většinou nad otvor, lze vyrobit i variantu s kotvením kolejnic dovnitř otvoru. Skrz mobilní clony nesmí v zavřeném stavu projíždět technika (hrozí ohnutí či zlomení pojezdového kování). Opět vhodné do míst s převládajícími průchody osob.


Logo